شير و

تعبیر خواب شير وحشي اگر در خواب بيند كه با شير جنگ مي كرد، دليل است بر دشمني خصومت كند و از ايشان آن كس را ظفر باشد كه غالب گردد. به همین علت، مصرف آن را یا کنار می‌گذارند یا ترجیح می‌دهند آن را همراه با برخی موادغذایی دیگر مصرف کنند تا طعم و بوی شیر را

2022-12-01
    افلام اباحيه م
  1. UFC
  2. 97/9/18
  3. التايم شير
  4. منذ 28 يوم و18 ساعة
  5. اللغة : اللغة العربية و الانجليزية
  6. الكراش الوسطي الجميل 😉 ️